Materiały z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Na tej stronie znajdują się materiały z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które można pobrać dla własnych potrzeb. Zawierają one wyczerpujące informacje na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zgodne z obecnie obowiązującymi wytycznymi ILCOR 2005.

„Po wnikliwym przerobieniu pobranego materiału muszę przesłać
Państwu słowa pełnego uznania za rzetelność informacji w nim zawartych,
a jednocześnie za utrzymanie całego materiału w jednolitej szacie
graficznej, co świadczy o sumienności i zamiłowaniu do estetyki ich
Twórców. Przy okazji chciałabym dodać, iż dzięki tym materiałom udało
mi się uzyskać I miejsce w konkursie indywidualnym podczas
Powiatowych Zawodów Młodzieżowych i Samorządowych Drużyn Ratowników
Przedmedycznych w Lubaszu.”

Joanna Kuliberda

Wszystkie pliki są w formacie .pdf (Acrobat Reader 5.0 i nowszy) do pobrania po opłaceniu.

Tutaj możesz pobrać program Acrobat Reader 5.0.5 PL – 14,5 MB

 

1. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – teoria, objawy, czynności ratujące.

Nazwa pliku Ilość stron Wielkość
Reanimacja krążeniowo-oddechowa
[resuscytacja, postępowanie]
4 277 kB
Atak serca – zawał 2 123 kB
Udar mózgu
[rodzaje udarów, skala Cincinnati]
3 126 kB
Rany
[rodzaje ran, amputacja, opaska uciskowa]
3 140 kB
Krwotok 2 119 kB
Ciało obce 2 99 kB
Udławienia
[rękoczyn Heimlicha]
3 254 kB
Zatrucie 4 130 kB
Złamanie kości 3 123 kB
Wstrząs 3 128 kB
Ułożenia 3 206 kB
Zaburzenie oddychania
[sztuczne oddychanie – metody]
3 130 kB
Utrata przytomności, omdlenie 2 119 kB
Porażenie i udar cieplny
[porażenie słoneczne]
2 119 kB
Przechłodzenie i odmrożenie 2 125 kB
Urazy klatki piersiowej i brzucha
[opatrunek trójstronny]
3 123 kB
Uszkodzenia czaszkowo-mózgowe
[wstrząśnienie mózgu, padaczka]
3 128 kB
Porażenie prądem elektrycznym 4 182 kB
Oparzenia termiczne 2 135 kB
Oparzenia chemiczne 2 123 kB
Środki odurzające 3 117 kB
Utonięcie
[rękoczyn Sellicka]
3 185 kB

 

2. Inne materiały

Nazwa pliku Ilość stron Wielkość
Procedury ratownicze PSP
[algorytmy postępowania]
21 155 kB
Rany postrzałowe 3 201 kB
Ciąża i poród
[odbieranie porodu]
4 135 kB

 

W przypadku problemów z ściągnięciem pliku skontaktuj się z nami podając nazwę pliku, datę wysłania SMS, otrzymany kod i numer telefonu, z którego został wysłany SMS. A po pozytywnej weryfikacji plik prześlemy mailem.

 

3. Materiały darmowe:

Nazwa pliku Ilość stron Wielkość
Mini podręcznik pierwszej pomocy 5 159 kB
Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy
[orzeczenia sądowe, artykuły]
23 343 kB